Elevsøknader

Ulike søknadsskjemaer for elevene.

Eksamen i norsk som andrespråk - NOR1045/NOR1049

Eksamen i norsk som andrespråk NOR1045 NOR1049

SØKNAD om fritak for vurdering med karakter i kroppsøving

Fritak for vurdering i kroppsøving

SØKNAD om fritak fra opplæring i kroppsøving

Fritak fra opplæring i kroppsøving

SØKNAD om godkjenning av tidligere beståtte fag

Godkjenning av tidligere beståtte fag

SØKNAD om deltidselevstatus

Søknad om delkurselevstatus

SØKNAD om fratrekk av fravær

Søknad om fratrekk av fravær

SØKNAD om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Søknad om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

SØKNAD om særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen

Søknad tilrettelegging prøver og eksamen

SØKNAD om særskilt tilrettelegging i undervisning/praksis

Søknad tilrettelegging

Samtykkeerklæring for elever over 18 år

Samtykkeskjema elever 18 år

Skjema for oppmelding til eksamen høsten 2017

Skjema for oppmelding til eksamen H17