Studieverksted

TILBUDET ER AVSLUTTET FOR DETTE SKOLEÅRET, MEN GJENOPPTAS TIL HØSTEN.

Vi har tilbud om studieverksted i biblioteket

onsdager kl. 13.30-14.30
torsdager kl. 13.30-15.30

Du kan få hjelp til oppgaver, lekser/studiearbeid, søknadsskriving til læreplasser osv.

Velkommen!