Studieverksted

Vi har tilbud om studieverksted i biblioteket hver onsdag fra kl. 13.30-15.30.

Du kan få hjelp til oppgaver, lekser/studiearbeid, søknadsskriving til læreplasser osv.

Velkommen!