Studieverksted

 Tilbud om studieverksted opprettes i løpet av høsten.