Hvilke råd kan vi gi deg?

I den videregående skole legges det vekt på at du skal ta ansvar for egen helse og oppsøke helsetjenesten selv.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om:

 • Muskel- og skjelettplager
 • Kosthold, ernæring, spiseforstyrrelser
 • Samliv og prevensjon
 • Prevensjon, angrepille, abort
 • Kjønnssykdommer
 • Rusmidler, røyking (røykeslutt)
 • Psykisk helse (som sykdom, sorg og andre kriser)
 • Ensomhet
 • Familieproblemer (konflikter, sykdom, død)
 • Vold, overgrep
 • Akutt-/kroniske sykdommer

Helsesøster kan foruten å gi råd og veiledning:

 • Henvise til andre instanser (lege, psykolog, m.m.)
 • Foreskrive P-pilleresepter
 • Ta graviditetstest
 • Ta klamydiatest (både gutter og jenter)
 • Ta synstest
 • Ta hørselstest
 • Skaffe opplysning om tidligere vaksiner
 • Gi gratis kondomer
 • Gi gratis angrepille

Skolehelsetjenesten er gratis. Du får ikke fravær ved besøk hos helsesøster. Du trenger ikke bestille time, bare stikk innom. Send sms eller e-post.

 I tillegg er sosionom og familieterapeut Turid Foss til stede på onsdager, tlf. 98 25 15 23.

 

 Alarmtelefon for barn og unge

Det er mange gode grunner for å etablere en Alarmtelefon for barn og unge, men viktigst av alt er at:

 • alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de er i krise
 • telefonnr. 116 111 er gratis
 • alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge
 • også voksne som er bekymret for barn og unge– eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen

 

Du kan også oppsøke Helsestasjon for ungdom i Asker:

Skysstasjon 11, inngang A, 3. etasje (v/Rema). Tlf. 66 90 95 00 / 66 76 83 35 Åpent tirsdag og torsdag: 15.00-19.30 Onsdag: 15.00-17.00 (bare gutter)

Helsestasjon for ungdom i Bærum:

Sandvika helsestasjon, Rådmann Halmrastsvei 2, 3. etasje. Tlf. 67 10 29 50 Åpent mandag og tirsdag: 15.30-18.30

Bekkestua helsestasjon
, Gamle Ringeriksvei 43. Tlf. 67 50 32 70 Åpent onsdag og torsdag: 15.30-18.30