Ungdataundersøkelsen

I 2019 gjennomføres Ungdataundersøkelsen i Akershus blant elever i videregående skole. På Bleiker videregående skole skjer dette i uke 9. For å gi et riktig bilde av situasjonen i Akershus, er det viktig at så mange som mulig deltar.