Folkehelseinstituttet trenger din hjelp til å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse blant ungdom!

Onsdag 28. november

Bakgrunn

Hvert år får flere ungdommer i Norge smittsom hjernehinnebetennelse som kan være dødelig og gi varige mén. Bleiker videregående skole skal være med i en undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet om Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse, kalt NUSS-studien.

Hva innebærer det å delta?

Fylle ut et elektronisk spørreskjema og ta prøve fra hals, spytt og blod. Undersøkelsen foregår på skolen (i skoletiden) og tar ca. 15 minutter - du vil få godkjent fritak fra undervisning. Dette organiseres slik at du får et tidspunkt du skal møte, og lærer får også beskjed.

Undersøkelsen gjennomføres Onsdag 28. november fra kl.09.00 og ut dagen

Les mer om studien og meld deg på via NUSS-studiens hjemmeside.

Hvordan melder jeg meg på?

  1. Hvis du er 16 år eller eldre, kan du selv samtykke til å delta ved å trykke på denne lenken: https://skjema.uio.no/nusssamtykke16-19. Du logger inn ved hjelp av ID-porten (MinID/BankID). Husk å trykke på den røde knappen «Signer dokument» på slutten av dokumentet og signer igjen med ID-porten (MinID/BankID).
  2. Når du har samtykket trykker du på følgende lenke for å besvare spørreskjemaet: https://skjema.uio.no/nusssporreskjema16-19. Du logger inn ved hjelp av ID-porten (MinID/BankID). Husk å trykke på den røde knappen «Signer dokument» på slutten av dokumentet og signer igjen med ID-porten (MinID/BankID).

 Har du spørsmål ta kontakt med skolen eller Folkehelseinstituttet:

Sara Viksmoen Watle, overlege og stipendiat (telefon 21076906 eller e-post SaraSofieViksmoen.Watle@fhi.no)

Lisbeth Meyer Næss, seniorforsker og prosjektleder (telefon 21076526 eller e-post Lisbeth.Ness@fhi.no).

 

Per Erik Skjelbred

Rektor Bleiker videregående skole