330 elever på Innovasjoncamp

Alle elever på Vg1, Vg2 og de som har Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 hadde innovasjonscamp i samarbeid med Ungt entreprenørskap Akershus og FN-sambandet

330 elever hadde innovasjoncamp i samarbeid med Ungt entreprenørskap Akershus og FN-sambandet. Dagen startet med en felles presentajon av hva entreprenørskap er og hva oppdraget gikk ut på :  Velg et av de utvalgte bærekraftsmålene og lag et produkt, en vare eller en tjeneste som bidrar til å nå målet om en bærekraftig framtid.

 

51grupper arbeidet igjennom dagen med problemstillingen, og presenterte dere kreative og innovative løsninger for juryene. Til slutt var det finale med de 5 mest innovative løsningene - og de ble kåret to vinnere.

For beste totale løsning ble gruppe 51 "Lag og gi" og og for den mest kreative løsningen ble gruppe 8 "Trykkplateenergi på E18".

Takk for vel gjennomført og kreativ innovasjoncamp - og spesielt takk til Ungt entreprenørskap Akershus og FN-sambandet for rammen og oppdraget - og till juryen:

Lise Forbes Haraldsen fra Arba

Johanne Kjus fra Orkla foods

Rune Resset fra Askershus Næringshage

Kristin Flacké fra FN-sambandet

Morten Bastrup, næringsjef fra Asker kommune