Tur til Kosovo

Jeg har vært i Kosovo med tre elever (Marta 2DHMA, Peter 1SSB og Rolf Kristian 2EFSA) for å besøke SOS-barnebyer og prosjektene vi har gitt støtte til gjennom solidaritetsaksjonen vår.

Det var en interessant og spennende tur. I løpet av dagene i Kosovo lærte vi mye om konflikten som fortsatt er uløst, og vi fikk møte både kosovoalbanere og serbere.

Elevenes oppdrag var først og fremst å dokumentere at pengene de har samlet inn gjennom sin solidaritetsaksjon, blir brukt på en fornuftig måte i Kosovo. Elevenes solidaritetsaksjon består av Skolejoggen, bøsseinnsamling og panteaksjon.

Vi fikk se mye av arbeidet SOS-barnebyer gjør, både i Pristina by og på landsbygda.

Elevene er overbeviste om at pengene går dit de skal! De gleder seg til å fortelle resten av elevene på skolen om hva de har sett og opplevd. Jeg håper på stort engasjement blant mange elever i forbindelse med solidaritetsaksjonen neste skoleår.

Les mer om turen på elevenes blogg: bleikerbryrseg.blogg.no

Anne Marie Baugstø Rødnes
faglærer