Karriereveiledning

Usikker på veien videre? Ta kontakt med våre rådgivere.

1)
Er du elev på Bleiker og ønsker veiledning om veien videre og dine utdanningsmuligheter etter vgs., ta kontakt med rådgiverne: Anita, Merethe eller Ellen i elevtjenesten på skolen.

Anita Salamonsen
Anita.Salamonsen@bleiker.vgs.no

Merethe Mørk
Merethe.Mork@bleiker.vgs.no

Ellen Austad
ellen.austad@bleiker.vgs.no

2)
Er du ikke elev på Bleiker men ønsker veiledning om dine utdanningsmuligheter og videre karriere, ta kontakt med karrieretjenesten i Asker og Bærum: http://www.veiledningssentrene-akershus.no/tjenester/karrieretjenesten/