Hva skal vi lære bort om 22. juli?

BUFA/BUSA-elevene har vært på besøk i 22. juli-senteret. Det var en interessant og sterk opplevelse.

Vi var med på undervisningsopplegget, "Hva skal vi lære bort om 22. juli?". Først fikk vi en gjennomgang av hva som skjedde 22. juli 2011, både i regjeringskvartalet og på Utøya, så fikk vi gå inn i selve utstillingen.

Minnerommet virket ganske voldsomt på flere av oss, der kunne vi se bilder av nesten alle de som ble drept i terrorangrepet. Tidslinjen på veggen i hovedrommet ga oss et godt bilde av det som skjedde.

Etterpå var elevene med på å lage egne utstillinger der de skulle vise hva de syns er viktig å lære bort om 22. juli. Det ble fire ulike utstillinger, og fire forskjellige historier.

Senteret tar bilder av det elevene lager. På den måten dokumenteres det 17-18-åringer i dag mener er viktig å bringe videre til de neste generasjonene.

Takk til 22. juli-senteret for er supert opplegg. Besøket anbefales til andre skoleklasser. http://22julisenteret.no/

Margrethe Winstrup (foto)
Anne Marie Baugstø Rødnes (tekst)
Faglærere