Mobbeombudet på besøk

Mandag 9. april fikk avdelingen Helse- og oppvekstfag besøk av elev-, lærling- og mobbeombudet i Akershus.

Elevene har fått ekstra fokus på opplæringsloven §9a, som forteller om elevens rettigheter til et trygt skolemiljø, og skolens plikter i mobbesaker.

Det ble gjennomført ulike aktiviteter for å fremme refleksjon omkring skolemiljø, mobbing og egen atferd.

Vi har alle et ansvar, SI I FRA!

Margrethe Winstrup
Kontaktlærer