Aktivitet i helsefagklassen

Klasse 1HEA har øvd seg på maling og ansiktsmaling.

Dette har vært praktisk trening for hele klassen i å utføre og erfare hvordan man kan bruke maling i en aktivitet for barn og ungdom. Elevene trente også på håndmassasje, som kan være en fin aktivitet med eldre brukere.

Vi knyttet opp aktivitetene denne gang til delmål innen K8, hvordan utføre empati, hvor vi øvde på et delmål; nærhet, profesjonell nærhet, som da blir skapt i slike aktiviteter.

Mvh Trine Værang
Kontaktlærer 1HEA