Bokprosjekt i engelsk

Elevene på Vg2 Service og samferdsel -YSK har skrevet en bok på engelsk om hvordan vi oppfattes av andre.

Den siste tiden har YSK-klassen på Vg2 jobbet med prosessorientert skriving i engelsk og har valgt å skrive en bok sammen.

De har selv bestemt tema for boken og planlagt arbeidsprosessen. Prosjektet endte med en slippfest der de presenterte arbeidet, ideen og den ferdige boken.

Det overordnede temaet for boken er "hvem er vi, og hvordan blir vi oppfattet av andre?". De har valgt å samskrive: elevene samarbeidet om en tekst som handler om hver enkelt elev og hvordan han eller hun oppfattes som skoleelev og menneske. En del av prosessen har også vært å revidere egne og andres tekster.

Etter hvert som arbeidet skred frem, fikk boken tittelen "Through our Eyes". Etter mye hard jobbing, har resultatet blitt en varm og humoristisk bok som viser elevenes kreative evner og skriveferdigheter i engelskfaget.

Arbeidet med boken har omfattet flere av læreplanmålene for faget engelsk. Blant annet "bruke egne notater for å skrive tekster med tilknytning til eget utdanningsprogram" og "fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette".

Hanna Rodgers Løseth
Faglærer i engelsk