Barnebokprosjekt

Elever fra Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag er i gang med et FYR-prosjekt i norsk og programfag. De skal skrive en fagtekst om språkutvikling, og planlegge og gjennomføre en aktivitet med barnebok i praksis.

Mandag 5. februar startet vi opp med besøk på Asker bibliotek der elevene fikk informasjon om ulike bøker, og lånte bøker til oppgaven.

Å lese er en viktig del i barns utvikling, ikke bare språklig, men også på andre områder. Dette skal elevene ha fokus på i jobbingen fremover.

Margrethe Winstrup
Kontaktlærer Helse- og oppvekstfag