Krafttak mot kreft 2018

7. mars arrangerer russestyret på Bleiker videregående skole innsamlingsaksjon for Kreftforeningen "Krafttak mot kreft".

I fjor samlet russ i hele landet inn 45 millioner kroner i aksjonen, og i år er det første gang russen fra Bleiker deltar i dette. Alle elever kan delta i innsamlingsaksjonen, som gjennomføres på ettermiddagen/kvelden 7. mars.

Vi håper at flest mulig vil være med å støtte Kreftforeningens arbeid og melde seg på via lenken: https://goo.gl/forms/koz4nspQhRuzm8vF2

Det kan også gis penger til russestyret på Bleiker sin digitale innsamlingsaksjon på:
http://innsamling.kreftforeningen.no/krafttakmotkreft2018/5-7646

Mer informasjon om "Krafttak mot kreft" og Kreftforeningen finner dere her:
https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/om-krafttak-mot-kreft/

Per Erik Skjelbred
Rektor