Museumsbesøk på Dikemark

Elevene i programfaget Psykologi 1 har vært på besøk på museet til Dikemark sykehus.

I Dikemark psykiatriske sykehus-museum finnes en omfattende samling fra sykehusets historie fra 1905 og frem til i dag.

Utstillingen viser et mangfold av pasientkunst, malerier og tegninger. Tidstypiske møbler fra perioden, mye laget av sykehusets pasienter og betjening. Der er vaktrom for leger og sykepleiere, pasientarbeid, kirkerom, isolat, kjøkken, spisesal og salonger. Utstillingen bidrar til å avmystifisere psykiatriske lidelser gjennom å gi et innblikk i behandling og sykehusopphold, på den tid en lukket verden.

Noen ting var kanskje bedre før, og andre ting er bedre nå. Elevene fikk god innføring i hvordan det var på den tiden, og kan ta med seg dette videre i refleksjoner og arbeid i faget.

Margrethe Winstrup
Kontaktlærer avd. Helse og oppvekst