Besøk av psykologistudent

Helse- og oppvekstavdelingen har hatt besøk av Simen Christensen Grøgaard, mastergradsstudent i sosialpsykologi fra UiO.

Simen holdt foredrag for elevene på HO om musikk og emosjoner og psykologi og flerkulturelle samfunn.

Dette var både lærerikt og nyttig for oss. Elevene fikk også stilt spørsmål om videre utdanning og studier i psykologi.

Margrethe Winstrup
Kontaktlærer Helse- og oppvekstfag