God helse og fysisk aktivitet

God helse er viktig for alle mennesker, og fysisk aktivitet er i denne sammenheng viktig. Barn og unge skal være aktive minst 60 minutter hver dag, og de som jobber med barn og unge har ansvar for å bidra til dette.

Torsdag 7.12.2017 var Vg1-elevene fra Helse- og oppvekstfag sammen med Vg2-elevene fra Barne- og ungdomsarbeiderfag og gjennomførte aktiviteter i gymsalen med fokus på bevegelsesglede. Det å være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger er viktig for å tilrettelegge for et aktivt liv.

De som jobber med barn og unge har en viktig oppgave i å motivere til bevegelse, være aktive og tilstedeværende rollemodeller, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring. 

Elevene lekte seg gjennom ulike aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. Senere vil det være dem som skal være ansvarlige for å planlegge og lede aktiviteter. 

Margrethe Winstrup
Kontaktlærer Helse- og oppvekstfag