Teknodag for jenter 30.11.17

I år igjen inviterte skolen til egen hospiteringsdag for jenter som er nysgjerrige på utdanningsprogrammene Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon, samt Vg2-tilbudet IKT-servicefag (som hører til utdanningsprogrammet Service og samferdsel).

Til sammen 8 jenter fra 4 forskjellige ungdomsskoler i Asker og Bærum besøkte skolen for å få en smakebit på opplæringen som tilbys på disse utdanningsprogrammene og informasjon om mulighetene det gir. På programmet sto praktiske øvelser i automatisering og i kjøretøyfaget, samt omvisning og orientering fra elever i de forskjellige klassene.

Intensjonen med denne temadagen er å oppmuntre jenter til å søke utradisjonelt fordi bransjene det her er snakk om ser verdien i å tilsette kvinner og ønsker dem velkommen.

Bleiker videregående skole vil i tiden fremover mot søknadsfristen være åpen for hospiteringsbesøk fra ungdomsskoleelever som trenger enda litt mer tid for å bli trygge på valget de skal gjøre når de søker videregående opplæring. Interesserte kan ta kontakt med rådgiver på egen skole for hjelp til å avtale hospitering.

Ari Börde Kröyer
Avdelingsleder
Teknologisk avdeling