Elevundersøkelsen høsten 2017

I uke 49 og 50, 4.-15. desember 2017 gjennomfører vi Elevundersøkelsen på Bleiker vgs.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, men vi håper flest mulig vil delta slik at skolen kan bli enda bedre.

Informasjon til elevene

Informasjon til foreldre og foresatte

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene på Elevundersøkelsen lagres og blir brukt på riktig måte.

Du får passord av din kontaktlærer. Ta Elevundersøkelsen herhttps://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx

Marianne Heir
Ass. rektor