400 elever på praksiskurs

De to siste ukene har 400 ungdomsskoleelever fått prøve seg på de forskjellige utdanningsprogrammene Bleiker tilbyr.

Elevene har fått oppleve praksisnær undervisning og fått med seg informasjon om det å være elev på et yrkesfaglig program og hvordan det er å være elev på Bleiker.

Nytt av året var at elever som valgte yrkesfaglig utdanningsprogram fikk to dager med praksis - på to forskjellige utdanningsprogram. Så flere elever hadde to dager på Bleiker.

For de som ønsker å forsøke flere utdanningsprogram, eller få mer informasjon om utdanningsprogrammene inviterer Bleiker til temadager 30. november - med Teknodag for jenter, Helse og oppvekstfag for gutter og temadag for Salg og service YSK-løpet.

Vi sees også på Utdanningstorget 15.-16. januar og på Åpen dag på Bleiker tirsdag 23. januar kl.12.00-17.00 

Per Erik Skjelbred
Rektor