Vg2 Kjøretøy får bil i gave!

Bauda konsernets opplæringskontor for bilfag/Toyota Norge donerer spennende bil til opplæringen i kjøretøyfag.

Se videoen "Bleiker vgs mottar kjøretøy til undervisningen"

Fredag 13. oktober fikk skolen besøk av daglig leder Hans Konrad Østern ved Bauda konsernets opplæringskontor for bilfag. Med seg hadde han instruktør Aleksander Kaarbø. De to kom i gavmildt ærende med et kjøretøy skolen skal få benytte i opplæringen for elevene på Kjøretøy Vg2 og Teknikk og industriell produksjon Vg1. Det hele kom i stand som følge av god kontakt mellom skolens lærere, i dette tilfellet kjøretøylærer Siv Thomassen, og næringslivet.

Skolen setter enormt stor pris på å få drahjelp av dette slaget. Det var også klart fra første stund at elevene (her representert ved klasse Teknikk og industriell produksjon Vg1) var av samme oppfatning, noe bildene tydelig viser.

Rektor Per Erik Skjelbred og avdelingsleder Ari Börde Kröyer hadde satt av tid til å markere skolens takknemlighet. Det ble servert forfriskninger og elevene fikk stilt spørsmål til Hans Konrad og Aleksander, som benyttet anledningen til å understreke viktigheten av et jevnt og pålitelig frammøte og god innsats på skolen når det gjelder å sikre seg mulighet til de mest attraktive lærlingkontraktene.

Ari Börde Kröyer
Avdelingsleder
Teknologisk avdeling