Tur i nærmiljøet

22. september 2017 gjennomførte elevene i 2BUFA/2BUSA aktiviteter i skolens nærmiljø for å smake litt på friluftslivet.

Elevene i Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderklassene planlegger og gjennomfører årstidsturer

Å være en god rollemodell, og å kunne legge til rette for at alle skal kunne bruke friluftsliv som en positiv aktivitet, og for å fremme helse og trivsel i nærmiljøet og ute i naturen, er fokusområder for disse dagene.

Vi lærer gjennom lek og utforskning i naturen, og tilbereder mat ute.

Margrethe Winstrup
Faglærer Barne- og ungdomsarbeiderfag