Invitasjon til TEMADAG torsdag 30. november kl. 09 - 15

Dagen gir deg mulighet til å teste ut noen av programfagene på Bleiker vgs.

Hensikten er at elevene skal få et nærmere bekjentskap til programfagene og få prøvd seg litt. Vi har satt fokus på noen programfag og kan friste med:

Teknodag for jenter

Helse og oppvekst for gutter

Service og samferdsel, 4-årig YSK-løp

Ta kontakt med rådgiver på din ungdomsskole, som melder deg på.