Ungdomsbedrifter

Nå er årets Ungdomsbedrifter på Bleiker vgs. i gang.

Av over tusen elever som skal i gang med Ungdomsbedrift i Akershus, var
Bleiker vgs. godt representert på årets Kick-off 13.9.2017 i Oslo i regi av Ungt Entreprenørskap.

UB-koordinatorene
Anne Ulleland og Sissel Rathke