Innlevering av lærebøker vår 2017

Siste frist for innlevering av lærebøker er torsdag 22. juni 2017

Alle klassene har avtalt tidspunkt med kontaktlærer for innlevering av lærebøker. Dersom du ikke har anledning til å være med på fellesinnleveringen, må du avtale med bibliotekaren om et nytt tidspunkt.

Merk deg følgende:

I henhold til Akershus fylkeskommunes Reglement for utlån av lærebøker er siste frist for innlevering satt til skolens siste offisielle skoledag, 22. juni 2017.

Bøker som ikke er levert innen fristen, blir fakturert.