Folk og Forsvar på besøk

Alle skolens Vg2-elever har hatt besøk av organisasjonen "Folk og Forsvar" som driver informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Elevene får være med på rollespillet "Fred og konflikt". Spillet kan tilpasses utfra antall elever i klassen, og det utvikler seg forskjellig i ulike grupper.

Elevene får svært god trening i argumentasjonsteknikk, og de lærer blant annet om hvordan møter i FN fungerer. Spillet skaper engasjement og spenning, og det er svært relevant for å nå flere av kompetansemålene innenfor samfunnsfaget.

Takk til Folk og Forsvar for supert opplegg, nok en gang!

Anne Marie Baugstø Rødnes
Faglærer i samfunnsfag