Følelsenes betydning

Helse- og oppvekstfag med barne- og ungdomsarbeiderfag tester ulike kompetansemål i læreplanen.

Klasse 1HESA har gjennom faget Yrkesutøving undersøkt følelsene som sang, musikk og bevegelse gjør med oss.

Vi har sunget og beveget oss gjennom gode barnesanger. På bildene synger vi Bro bro brille, Hode skulder kne og tå, og Slå på ring.

Elevene har også laget et sanghefte på 10 sanger tilpasset ulik alder.  Det var en energifull økt med glede, latter og sang.

Linda Ovland
Kontaktlærer 1HESA