Teori og praksis hånd i hånd

YSK-elevene (yrkes- og studiekompetanse) på Service og samferdsel Vg1 er utplassert i bedrift to dager i uken.

Før jul var programfaglærerne hos Securitas, Starbucks og REMA 1000 for å vurdere noen av våre elever i en praktisk prosjektoppgave.

Resultatene var meget gode, og det viser at samarbeid mellom skole og bedrift fungerer svært godt.

Marica Rastad
Anne Ulleland
Faglærere