Inspirerende besøk fra Universitetet i Oslo (UiO)

Elevene på Bleiker vgs. som har programfag "Sosiologi og sosialantropologi" har hatt besøk fra Universitetet i Oslo.

UiO har en skolebesøksordning der målet er å inspirere elever på videregående skole til å studere samfunnsfag. Vi hadde besøk av to masterstudenter i sosiologi.

Studentene hadde et undervisningsopplegg om sosialisering og sosiale medier. Det var direkte knyttet opp mot kompetansemålene vi jobber med i programfaget. De brukte dagsaktuelle, relevante eksempler som engasjerte elevene. I tillegg fortalte de om hvilke jobbmuligheter som finnes etter studentlivet.

Takk til studentene og UiO som bidrar med et supert tilskudd til ordinær undervisning.

Anne Marie Baugstø Rødnes
faglærer