Innovasjonscamp for 150 elever

Tirsdag 6. september 2016 startet årets Innovasjonscamp på Bleiker videregående skole sammen med Askerbedriften Takeda og Ungt Entreprenørskap, Akershus.

Askerbedriften Takeda, som blant annet driver forskning for å utvikle nye medisiner mot forskjellige sykdommer, deltok på Innovasjonscampen sammen med Ida Vinstad, som har Crohns sykdom. Ida har sin egen blogg, som heter crohnsglede.blogg.no. Denne dagen fortalte hun sin sterke sykdomshistorie til Bleikerelevene, som ble sterkt grepet av Idas historie.

Dagen etter, onsdag 7. september var alle elevene fra utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Medier og kommunikasjon, Design og Håndverk og Service og samferdsel klare for å arbeide. Innovasjonscampen er som en slags treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag, som de skal gi svar på innen en tidsfrist. Askerbedriften Takeda sto for årets oppdrag, som dreide seg om hvordan Takeda på en ny måte kan gi best mulig informasjon og råd til ungdom som har fått en kronisk tarmsykdom.  

Elevene jobbet i grupper på tvers av klasser, utdanningsprogram og nivå. De fleste gruppene besto av fem eller seks elever, og her kom egenskaper knyttet til planlegging, organisering, samarbeidsevne og kreativitet godt med.  Underveis fikk alle gruppene 10 minutter med veiledning.

I løpet av dagen ble elevene utfordret på mange ulike plan. De måtte tørre å prøve og feile sammen med noen som de kanskje ikke kjente fra før. De skulle presentere resultatene for en jury som var satt sammen av seks medarbeidere fra Takeda, inkludert fire direktører. De gruppene som gikk til finalen, presenterte sine løsninger for alle som deltok på Innovasjonscampen.  Det kom frem mange imponerende løsninger.  

Dagen ble avsluttet med at to vinnergrupper ble kåret, og Takeda hadde tatt med premier til begge gruppene.

Tirsdag 12. september var de to vinnergruppene invitert til Takeda, der de la frem sine løsninger for en større gruppe medarbeidere. Bleiker videregående skole vil rette en stor takk til Takeda som valgte å bidra på vår Innovasjonscamp, Ida som fortalte sin sterke historie og til Ungt Entreprenørskap, Akershus som hadde regien på dagen. Til slutt vil vi gratulere alle elevene for flotte bidrag, og ikke minst: Gratulerer til en gruppe fra HO og en gruppe fra MK/SS med seieren.

Åshild Sviland
Avdelingsleder Entreprenørskap