Kick-off skolestart 2016

Fredag 19. august arrangerte vi Kick-off for å markere starten på skoleåret 2016-2017 og arbeidet med skolemiljøet og dignity på Bleiker vgs.

Hele skolen var samlet ute i det fine været. Med taler, pølser som lærerne grillet, og musikk, var det bare blide fjes å se.

Bleiker er en Dignity-skole. Å være en Dignity-skole forplikter. Det betyr at Bleiker skal være en skole der det er godt å være, en skole der alle føler at de blir sett, hørt og respektert. Vi tror at når elevene trives på skolen, vil også de gode læringsresultatene komme.

Tusen takk til Julie Midtøy og Johanne Loose, våre tidligere musikkelever, for vakker musikk.

Du kan lese mer om Bleikers Dignity-arbeid på hjemmesiden vår.

Renate Borg
Miljøarbeider