Skolestart på Bleiker vgs. onsdag 17. august 2016

Nye og tidligere elever ble tatt imot i skolens kantine.

Rektor ønsket velkommen før klassene gikk med sine kontaktlærere til klasserommene for mer informasjon.

Alle elever er invitert til forventningssamtale med foresatte i løpet av de tre første skoledagene.

På Bleiker vgs. er de tre første skoledagene "innskolingsdager", som betyr at skolen i oppstarten av det nye skoleåret legger vekt på å avklare forventninger med hver enkelt elev samt å legge grunnlaget for et trygt og inkluderende læringsmiljø både i klassene og på skolen som helhet.

Våre elevguider fra Group Dignity bidrar til å hjelpe våre nye elever til rette både første skoledag og resten av uken.