Sommeravslutning 2016

Onsdag 22. juni holdt vi sommeravslutning på Bleiker

Skolegården var nok en gang fylt med blide elever og god stemning. Elevrådsleder Ada Larsen og rektor Per Erik Skjelbred holdt sommertaler.

Tradisjonen tro ble Bleikerprisen delt ut av Asker Rotary Klubb. Prisen i år gikk til Adrian Ekeli i klasse 2EEA. Vi gratulerer!

Klassene 1EFA og 2ESA mottok premie for fantastisk gjennomføring av aktivitetsdagen i går.

Vi ønsker alle en god sommer!

Renate Borg
Miljøarbeider