Besøk på Nobels Fredssenter

Elevene i 2AUTA, 2KJØA og 2EEA har vært med på undervisningsopplegget "Den tunisiske metode" på Nobels Fredssenter.

Der fikk de høre om hvorfor Tunisia klarte noe ingen andre land som var del av den arabiske våren klarte. De utviklet demokrati på under fire år.

Elevene lærte mer om demokratibygging og konflikthåndtering, og at det sivile samfunnet har stor betydning for å lykkes. Tunisia har fått ny grunnlov og har gjennomført frie valg, men det var få ungdommer som stemte ved valget, selv om ungdommene var veldig aktive i protestene og opprøret i forkant. De har vokst opp i et samfunn der de ikke stoler på myndighetene, og det er veldig annerledes enn det samfunnet elevene kjenner selv.

Takk til Nobels Fredssenter for et supert opplegg.

Tarjei Birkeland og Anne Marie Baugstø Rødnes
Faglærere