Innlevering av lærebøker

Siste frist for innlevering av lærebøker er onsdag 22.06.2016.

Alle klassene avtaler tid med kontaktlærer for innlevering av lærebøker. Dersom du ikke får vært med på fellesinnleveringen, må du avtale med bibliotekaren om et nytt tidspunkt.

Merk deg følgende:

I henhold til Akershus fylkeskommunes Reglement for utlån av lærebøker er siste frist for innlevering satt til skolens siste offisielle skoledag, 22.06.2016.

Bøker som ikke er levert innen fristen, blir fakturert.