Besøk av Folk og Forsvar

I løpet av tirsdag 8. og fredag 11. mars 2016 var alle skolens Vg2-klasser med på "Fred- og konfliktspillet" som Folk og Forsvar gjennomfører gratis for alle skoler og organisasjoner.

Rollespillet passer godt inn i læreplanen i samfunnsfaget. Elevene opplevde selv hvordan makt kan brukes i verdenssamfunnet, og hvilke muligheter som finnes for å løse konflikter i praksis.

Elevene ble delt inn i grupper der de representerte forskjellige land med ulike kulturelle, religiøse, økonomiske og ressursmessige rammebetingelser å forholde seg til. De gikk raskt inn i rollene de fikk tildelt, og ble svært engasjerte, temperaturen steg mellom deltakerne. De lærte mye på kort tid.

Takk til Vilde Wettland Stoa og Lars Andreas Rognan fra Folk og Forsvar for et supert opplegg!

Anne Marie Baugstø Rødnes
Faglærer