Fraværsgrense fra skoleåret 2016-2017

Regjeringen har innført en fraværsgrense i fag på 10 prosent i videregående skole fra skoleåret 2016-2017.

Utdanningsdirektoratet informerer om den nye fraværsgrensen på 10 prosent på sine nettsider. Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten. Men noe fravær kan unntas, som Utdanningsdirektoratet nevner. 

Bleiker videregående skole har utarbeidet en presisering i forhold til rutiner og hvordan reglene praktiseres hos oss.
Les Bleikers dokument for fraværsgrense