Hospiteringsdag på vårt nye tilbud Service og samferdsel 4-årig YSK-løp

Onsdag 10. februar 2016 fikk vi besøk av syv elever fra seks ulike skoler i Asker og Bærum.

Elevene vurderer å søke YSK-løpet på Service og samferdsel, og nå fikk de anledning til å se nærmere på tilbudet.

Fagopplæringsleder Tom Andersen fra Securitas deltok, slik at elevene fikk informasjon om vekterfaget, samt kontor- og administrasjonsfaget. Fra Clas Ohlson på Trekanten senter kom butikksjef Espen Andre Graff, og hans oppgave var å informere om salgsfaget. Elevene fikk her et innblikk i hvordan en praksisdag i bedrift kan organiseres.

Karriereveileder Clare Seville kom på besøk for å fortelle om aktuelle studier etter endt opplæring, og faglærere fra utdanningsområdet presenterte programfagene gjennom eksempler og praktiske oppgaver.

Vi takker for en flott dag, og håper at det har gjort valget 1. mars noe enklere. Dersom elevene velger YSK-løpet på Service og samferdsel, er de hjertelig velkommen tilbake til Bleiker.

Du kan lese mer om utdanningstilbudet Service og samferdsel YSK-løpet her.

Åshild Sviland
Avdelingsleder