Invitasjon til hospitering

Vi inviterer til hospitering i Bleikers nye utdanningstilbud: Medieproduksjon og Service og samferdsel 4-årig YSK-løp.

Dette er nye utdanningstilbud på Bleiker skoleåret 2016/2017. Er du interessert i å få vite mer om dem før søknadsfristen, inviteres du til en egen hospiteringsdag der du får prøve deg på fagene.

1)
Medieproduksjon kan du delta på torsdag 28. januar. NB! Rakk du ikke å delta på denne dagen, er du velkommen til å hospitere en annen dag. Ta i så fall kontakt for å gjøre en avtale med oss.
Du kan også lese mer om utdanningstilbudet Medieproduksjon på vår hjemmeside.

2)
Service og samferdsel 4-årig YSK-løp kan du delta på onsdag 10.februar. Les invitasjonen her.
Du kan også lese mer om utdanningstilbudet Service og samferdsel 4-årig YSK-løp på vår hjemmeside.

Vi gleder oss til å gi deg innblikk i disse spennende tilbudene. Velkommen til en hospiteringsdag!

Ta kontakt med avdelingsleder Åshild Sviland om du ønsker å delta, så vet vi at du kommer: Ashild.P.Sviland@bleiker.vgs.no eller på telefon 66 75 35 05 / 99 38 97 03.

Passer ikke dette, eller har du ønske om å hospitere i andre utdanningstilbud, tar du kontakt med avdelingsleder for å gjøre en avtale.