ALBERTINE - Seksualmoralen før og nå

Bleiker hadde besøk av Den kulturelle skolesekken 12.01.2016 med foredraget Albertine.

Med utgangspunkt i Christian Krohgs maleri "Albertine i politilægens venteværelse", og boken "Albertine" tok Valborg Sirnes oss tilbake til slutten av 1800-tallet og samfunnsdebatten som raste da. Hvordan kunne et bilde av Kristianias prostituerte sjokkere datidens borgerskap, og hva sjokkerer oss i dag?

Valborg Sirnes ga oss en engasjert fremstilling av problematikken rundt offentlig seksualmoral og det enkelte menneskes liv.

Kristin Enger
Lektor i formgivingsfag