Byen og miljøet

Hvordan utvikler byen seg i vår region? Interessant kulturtilbud i regi av Den kulturelle skolesekken

Arkitekt, forfatter og byplanlegger Peter Butenschøn besøkte Bleiker vgs. med foredraget "Byen og miljøet" torsdag 10.12.2015. Han fortalte blant annet om hvordan byene har forandret seg fra å være et sted for arbeid til et sted for opplevelse. Å bevisstgjøre seg hva som former byen og hva som igjen former oss er viktig.

Takk til et lydhørt publikum.

Kristin Enger
Lektor i formgivingsfag