Lånekassen

Husk søknadsfristen for utstyrsstipend 15. november!

Alle elever med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend, men de må sende inn en søknad for å få det.

De søker fra www.lanekassen.no. Fristen for elevene til å melde fra om endringer for høsten er 15. november.

 Dere finner mer informasjon om utstyrsstipend på www.lanekassen.no/utstyrsstipend.

Se også Lånekassens informasjonsskriv.