Nordisk bibliotekuke

Nordisk bibliotekuke markeres i tiden 9.-15. november. I skolebiblioteket på Bleiker er det satt opp en utstilling over litteratur om Norden.

Nordisk bibliotekuke er et prosjekt som skal spre leseglede og nordisk litteratur i Norden og de omkringliggende områdene.

Foreningen skaper møteplasser og formidler kunnskap om nordisk språk, historie og samfunnsforhold, samt bidrar til å fjerne grenser.

Bleiker vgs. er medlem av Foreningen Norden, og dermed en del av et nordisk skolenettverk.

Elin Walby
Bibliotekar