Global Dignity Day 2015

Onsdag 21.10.2015 arrangerte vi Global Dignity Day for fjerde gang, en dag som setter verdighet i fokus.

Visjonen til Global Dignity er å virkeliggjøre den universelle retten alle mennesker har til å leve verdige liv. Tanken er at vi alle har mulighet til å styrke andre menneskers verdighet, og derigjennom styrke vår egen, gjennom valgene vi tar og måten vi bruker våre ressurser på. På denne måten kan vi alle bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Tusen takk til alle elevene som fortalte sin verdighetshistorie i dag. Det krever mot å stå frem.
Tusen takk til veiledere for fantastisk gjennomføring, dere er med på å gjøre en forskjell.
Tusen takk til kontaktlærerne som bidrar til at verdighet ikke bare gjelder den ene dagen på Bleiker.

Renate Borg
Miljøarbeider