Skolevalg 2015

Fredag 4. september var det duket for Valgtorg og skolevalg.

Elevene stilte spørsmål til de politiske partiene, og ga uttrykk for at de hadde fått svar på mange av spørsmålene. Klassene hadde i forkant arbeidet med ulike problemstillinger, og også satt seg godt inn i hva de forskjellige politiske partiene mener.

Følgende valgresultat er lagret for Bleiker videregående skole:

Resultat (Fylkestingsvalg)

Valgstatistikk
Antall elever ved skolen 452
Antall avgitte stemmer 256
Deltakerprosent 56.6%
Antall godkjente stemmer 235
Totalt forkastede stemmer: blanke + ugyldige 21
Antall blanke stemmer 21
Antall ugyldige stemmer - ikke blanke 0

Partistemmer og prosent
Rødt, 8 stemmer, 3.4%
Sosialistisk Venstreparti, 14 stemmer, 6.0%
Arbeiderpartiet, 57 stemmer, 24.3%
Senterpartiet, 3 stemmer, 1.3%
Miljøpartiet De Grønne, 34 stemmer, 14.5%
Kristelig Folkeparti, 2 stemmer, 0.9%
Venstre, 26 stemmer, 11.1%
Høyre, 53 stemmer, 22.6%
Fremskrittspartiet, 24 stemmer, 10.2%
Piratpartiet, 13 stemmer, 5.5%
Pensjonistpartiet, 1 stemme, 0.4%
Demokratene i Norge, 0 stemmer, 0.0%
Partiet De Kristne, 0 stemmer 0.0%