Kick-off skolestart 2015

Fredag 21.august var det kick-off for å markere starten på skoleåret 2015-16 og arbeidet med skolemiljøet og dignity på Bleiker.

Hele skolen var samlet ute i det fine været. Med taler, pølser som lærerne grillet, og musikk, var det bare blide fjes å se.

Bleiker er en Dignity-skole. Å være en Dignity-skole forplikter. Det betyr at Bleiker skal være en skole der det er godt å være, en skole der alle føler at de blir sett, hørt og respektert. Vi tror at når elevene trives på skolen, vil også de gode læringsresultatene komme.

Du kan lese mer om vårt Dignity-arbeid på skolens hjemmeside.