Skolestart 2015

Skolestarten på Bleiker vgs. strekker seg over hele tre dager, med ulike opplegg for de forskjellige trinn.

De første skoledagene på Bleiker brukes til å la elever og lærere bli godt kjent med hverandre. Elevene blir også godt kjent med skolen.

Alle elever har samtale med kontaktlærer, og foresatte inviteres til å være med. Guider viser vei til riktig klasserom for samtalene.

Ellers vises Vg1-elevene rundt, og møter elevtjenesten, orienteres på biblioteket og får informasjon fra IKT.

Vi gleder oss over at skolen fylles opp med nye og gamle elever.