Ekskursjon til Nobels Fredssenter

På Nobels Fredssenter har de et undervisningsopplegg om Malala og Kailash og hvorfor de fikk Nobels Fredspris. Klassene 2HAA og 2EEA var med på dette opplegget fredag 10. april.

Gjennom oppgaver i grupper måtte elevene ta stilling til ulike etiske dilemmaer. Er det greit å kjøpe sko som er laget av barn? Hva kan vi gjøre for at det skal bli mindre barnearbeid i verden? Selv om det fortsatt er mye barnearbeid, fikk elevene vite at det allerede er blitt mindre på ganske kort tid. Arbeidet til Kailash har hatt effekt!

Elevene fikk se skoleuniformen Malala hadde på seg da hun ble skutt. De er imponerte over det arbeidet hun har gjort, spesielt for jenters rett til å gå på skole. Tenk at hun bare var 11 år da hun startet å skrive sin egen blogg.

Elevene fikk også i oppgave å finne ut hva de ville satt øverst på en prioriteringsliste hvis de var regjeringssjefer i et land. Hva er viktigst, utdanning, økonomisk vekst, ytringsfrihet eller våpen? Noen ville satse på utdanning andre på økonomisk vekst, men ytringsfrihet er også viktig. Det ble en god diskusjon som ga rom for refleksjon og ettertanke. Både lærere og elever fikk nye tanker og også mot. Mye er bra i verden, vi må jobbe for at det skal bli bedre for enda flere.

Takk til Nobels Fredssenter for et lærerikt besøk!

Anne Marie Baugstø Rødnes
Faglærer