Tur til Eidsvoll

Torsdag 9. april reiste elever fra tre historieklasser og to lærere på ekskursjon til Eidsvoll.

Vi reiste med buss fra skolen i 1. time og fikk en interessant omvisning i Eidsvollsbygningen. Her så vi hvordan huset så ut i 1814 da grunnloven ble laget.

Dessuten besøkte vi Demokratisenteret. Her ble vi bedre kjent med politiske synspunkter til Eidsvollsmennene fra 1814. Vi stemte virtuelt over hva vi synes er viktig med demokratiet i dag. Til slutt så vi en film som viste at demokrati ikke er noen selvfølgelighet i store deler av verden.

Jeg vil takke min kollega, Erik Andresen, for godt faglig samarbeid. Takk også til dere elever for god innsats og godt humør under hele turen. Med denne turen tror jeg at vi alle fikk en bedre forståelse av hvorfor hendelsene på Eidsvoll i 1814 er viktige i Norgeshistorien.

Tarjei Birkeland
Faglærer i historie