Workshop Global Dignity

Mandag 16. mars 2015 var Group Dignity på elevworkshop sammen med 14 andre skoler fra hele Norge.

Workshopen skulle bidra til å utvikle gode aktiviteter for å fremme godt skolemiljø og skape inkludering og engasjement.

Kronprins Haakon var med på å lede gruppene, sammen med Florina og Saqib, elevrådskontaktene til Global Dignity Norge, og lederne Anne og Thomas.

Renate Borg
Miljøarbeider